Ribon panel

Po úspešnej inštalácií doplnkov sa panel s nasledujúcimi príkazmi zobrazí v Revite.

unit-ribbon-panel

Obr.1 - unit ribon panel v Revite

O nás

Informácie o našej spoločnosti. Príkaz vás automaticky presmeruje na náš web.

Kontakt

Kontaktujte nás pomocou preddefinovaného e-mailového formulára.

Otvoriť v PDF

Exportuje aktívne zobrazenie do PDF a otvorí ho.

Funkcia „Otvoriť v PDF“ automaticky exportuje aktívne zobrazenie a nastaví veľkosť papiera podľa veľkosti rohového razítka alebo veľkosti orezania. Mierka zostáva zachovaná. Ak výber nie je prázdny, ponúkne tlač orezaného pohľadu so špecifickými prvkami.

Otvoriť v DWG

Exportuje aktívne zobrazenie do DWG a otvorí ho.

"Otvoriť v DWG" automaticky exportuje aktívne zobrazenie pomocou prednastavených možností exportu do DWG a otvorí ho v príslušnom prehliadači. Ak výber nie je prázdny, ponúkne export orezaného pohľadu so špecifickými prvkami.

Otvoriť v Exceli

Otvorí aktívny výkaz v programe Excel.

Export pohľadov

Exportuje vybrané zobrazenia do vybraných formátov.

"Exportovať pohľady" automaticky exportuje vybrané zobrazenia do rôznych formátov. Vyber nastavení pre všetky formáty. Veľkosť papiera pre PDF export je automaticky nastavená. Možnosť voliť jednotlivé pohľady alebo exportovať s uloženými setami pre export. Pre názov súboru použite existujúcu šablónu, alebo si vytorte novú s dostupnými parametrami priamo v Revite.

Export výkazov

Názov súboru sa vytovrí zo šablóny z dostupných parametrov z aplikácie Revit. K dispozícii sú tri možnosti formátovania.

Príkaz „Exportovať výkazy“ ponúka výber a export všetkých výkazov v projekte ako samostatných súborov alebo ich kombinovať do jedného excel súboru, pričom výkazy sú zobrazené na jednotlivých hárkoch. Názov súboru sa vytovrí zo šablóny z dostupných parametrov z aplikácie Revit. K dispozícii sú tri možnosti formátovania.

Export obrázkov materiálov

Zhromažďuje a skopíruje všetky obrázky použité v materiáloch do jedného priečinka.

Nájde a skopíruje všetky obrázky materiálov použitých v projekte a pripraví Revit súbor na zaslanie alebo prenos do iného zariadenia.

Zmena cesty obrázkov materiálov

Vyhľadá a nahradí obrázok materiálu z vybraného priečinka.

Vyhľadá a nahradí obrázok materiálu podľa názvu, zmení cestu a aktualizuje zobrazenia.