Otvoriť v PDF

Príkaz automaticky nastaví veľkosť strany a otvorí aktuálny pohľad v predvolenom PDF prehliadači.

Úvod

Príkaz zefektívňuje prácu s PDF formátom v Revite. Pri spustení sa aktuálne zobrazenie otvorí v predvolenom PDF prehliadači.

Veľkosť papiera sa nastavuje automaticky podľa veľkosti aktuálneho pohľadu.

Veľkosť papiera sa nastavuje automaticky podľa veľkosti aktuálneho pohľadu.

S nástrojom unit Otvoriť v pdf nie je potrebné tlačiť, alebo posielať dodávateľom veľké výkresy, ale sami si vybraním prvkov zvolíte aká časť pohľadu sa má vytlačiť. Viac v Tlač aktívneho výberu.

Ak dbáte na bezpečnosť oceníte automatické zabezpečenie vytváraného súboru dostupné v nastaveniach.

Tlač aktívneho výberu

Ak je vybraný jeden, alebo viac prvkov v pohľade, nástroj automaticky rozpozná výber a ponúkne používateľovi možnosť tlačiť iba ten.

Pri výbere možnosti tlačiť aktívny výber sa pohľad oreže na veľkosť vybraných prvkov a vytlačí sa len táto časť. Po exporte sa pohlad vráti do pôvodných nastavení.

active-selection

Obr.1 - Kontextové upozornenie na aktívny výber.

Nastavenia

Nastavenia tlače sú dostupné v sekcií Nastavenia: Otvoriť v PDF.

Všeobecné nastavenia

V sekcií všeobecné je možné nastaviť meno, umiestnenie a maximálnu prípustnú dobu po ktorú sa súbor bude vytvárať. Po prekročení určeného času je užívateľ upozornený kontextovým oknom, kde sa sám rozhodne ako chce pokračovať. Z dôvodu dlhšieho exportu pri výbere tlače so spracovaním rastru sa zadaná hodnota zdvojnásobuje.

general-pdf-settings

Obr.2 - Všeobecné nastavenia pdf súboru.

Umiestnenie súboru

 • Dočasný: súbor je ukladaný do dočasného priečinka, ktorý je po zatvorení Revitu odstránený.
 • Pýtať sa: pri každom spustení príkazu si užívateľ vyberie cieľový priečinok do ktorého sa uloží vytváraný pdf súbor.
 • Vybrať: všetky vytvárané súbory sa budú ukladať do predvoleného priečinka.
  • Ak priečinok pri spustení príkazu neexistuje, užívateľ bude upozornený kontextovým oknom.

Názov súboru

Výber alebo úprava názvu súboru podľa šablón. Viac v Názov súboru.

Nastavenie názvu súboru je dostupné iba pre používateľov s aktívnym prémiovým plánom. Pri bezplatnej licencií je použitý predvolený "unit name preset".

Nastavenia pdf tlače

Vyberte preddefinované nastavenia pdf tlače ponúkané v Revite.

general-pdf-options

Obr.3 - Nastavenia pdf tlače.

Zabezpečenie pdf súboru

Pridajte zabezpečenie heslom pre pdf dokument, alebo zmeňte jeho povolenia priamo v Revite bez doplnkových programov.

pdf-security

Obr.4 - Možnosti zabezpečenia pdf dokumentu.

Nastavenie zabezpečenia

 • Žiadne: zabezpečenie súboru je vypnuté.
 • Pýtať sa: pri každom spustení príkazu sa pomocou kontextového okna rozhodnete či chcete daný súbor zabezpečiť nastavenými možnosťami, alebo ho ponecháte bez zabezpečenia.
 • Nastaviť: Všetky otvorené pdf súbory budú šifrované.

Level zabezpečenia

 • 40-bit šifrovanie: použite pre Acrobat 3.x a 4.x.
 • 128-bit šifrovanie: použite pre Acrobat 5.0 a vyššie.

Povolenia dokumentu

Pre využitie možnosti povolenia dokumentu nesmie byť master heslo prázdne. Po zadaní master hesla pri otváraní pdf súboru sú všetky zablokované vlastnosti dostupné.

Šifrovanie pdf dokumentu priamo z Revitu je dostupné iba pre používateľov s aktívnym prémiovým plánom. Pri bezplatnej licencií ja možnosť nastavenia zabezpečenia zablokovaná.

Vlastnosti dokumentu

Nastavte predvolené vlastnosti dokumentu, ktoré budú uložené v každom vytváranom súbore.

Zapísať takto môžete údaje o spoločnosti autorovi a mnohe dalšie.

Dostupné údaje

 • Autor
 • Názov
 • Subjekt
 • Tvorca
 • Výrobca