Otvoriť v Exceli

Otvorí aktívny výkaz v Exceli.

Úvod

Zdieľate dáta medzi Excelom a Revitom? Uľahčite si prácu a jedným klikom otvorte tabuľku a pokračujte s prácou v Exceli.

Na výber sú 3 možnosti formátovania tabuliek. Viac v Možnosti formátovania .

Nastavenia

Nastavenia Excel súborov sú dostupné v sekcií Nastavenia: Otvoriť v Exceli.

Všeobecné nastavenia

V sekcií všeobecné je možné vybrať šablónu pre meno a umiestnenie finálnych súborov.

general-pdf-settings

Obr.1 - Všeobecné nastavenia.

Umiestnenie súboru

  • Dočasný: súbor je ukladaný do dočasného priečinka, ktorý je po zatvorení Revitu odstránený.
  • Pýtať sa: pri každom spustení príkazu si užívateľ vyberie cieľový priečinok do ktorého sa uloží exportovaný excel súbor.
  • Vybrať: všetky vytvárané súbory sa budú ukladať do predvoleného priečinka.
    • Ak priečinok pri spustení príkazu neexistuje, užívateľ bude upozornený kontextovým oknom.

Názov súboru

Výber alebo úprava názvu súboru podľa šablón. Viac v Názov súboru.

Nastavenie názvu súboru je dostupné iba pre používateľov s aktívnym prémiovým plánom. Pri bezplatnej licencií je použitý predvolený "unit name preset".

Formátovanie

Na výber sú 3 možnosti formátovania dokumentu.

Ponechať formátovanie z Revitu

Pri exporte sa zachovajú všetky vybrané možnosti formátovania tabuľky priamo z Revitu.

Skopírované formátovanie:

  • Veľkosť a typ písma
  • Veľkosť a farba buniek

Exportovať iba text

Do Excelu bude exportovaný len text.

Použiť šablónu

Zachovajte firemné štandardy jednoducho. Odovzdávajte výkazy, alebo exportujte tabuľky vždy v jednotnom formáte.

Pri výbere možnosti "použiť šablónu" vyberte prázdny excel s požadovaným formátovaním, ktorý poslúži ako predloha ku všetkým vytváraným súborom.