Otvoriť v DWG

Príkaz otvorí aktuálny pohľad v predvolenom dwg prehliadači.

Úvod

Zautomatizujte export a otváranie aktuálnych pohladov v dwg formáte.

Ak nechcete zbytočne vytvárať veľké súbory, alebo na konzultáciu stačí len časť pohľadu, oceníte možnosť exportovať iba vybranú časť. Viac v Export aktívneho výberu .

V nastaveniach si môžete zvoliť šablónu na pomenovanie vytváraných súborov a možnosť exportu do dwg, podľa vytvorených možností priamo v Revite. Viac v Nastavenia dwg formátu .

Export aktívneho výberu

Ak je vybraný jeden, alebo viac prvkov v pohľade, nástroj automaticky rozpozná výber a ponúkne používateľovi možnosť exportovať a otvoriť iba ten.

Pri výbere možnosti exportovať aktívny výber pohľad sa oreže na veľkosť vybraných prvkov a exportuje sa iba táto časť. Po exporte sa pohľad vráti do pôvodných nastavení.

active-selection

Obr.1 - Kontextové upozornenie na aktívny výber.

Nastavenia

Nastavenia dwg súborov sú dostupné v sekcií Nastavenia: Otvoriť in DWG.

Všeobecné nastavenia

V sekcií všeobecné je možné nastaviť meno, umiestnenie a maximálnu prípustnú dobu po ktorú sa súbor bude vytvárať. Po prekročení určeného času je užívateľ upozornený kontextovým oknom, kde sa sám rozhodne ako chce pokračovať.

general-pdf-settings

Obr.2 - Všeobecné nastavenia dwg súboru.

Umiestnenie súboru

  • Dočasný: súbor je ukladaný do dočasného priečinka, ktorý je po zatvorení Revitu odstránený.
  • Pýtať sa: pri každom spustení príkazu si užívateľ vyberie cielový priečinok do ktorého sa uloží exportovaný dwg súbor.
  • Vybrať: všetky vytvárané súbory sa budú ukladať do predvoleného priečinka.
    • Ak priečinok pri spustení príkazu neexistuje, užívateľ bude upozornený kontextovým oknom.

Názov súboru

Výber alebo úprava názvu súboru podľa presetov. Viac v Názov súboru.

Nastavenie názvu súboru je dostupné iba pre používateľov s aktívnym prémiovým plánom. Pri bezplatnej licencií je použitý predvolený "unit name preset".

Nastavenia exportu dwg formátu

Vyberte preddefinovanú možnosť exportu dwg v Revite.

general-pdf-options

Obr.3 - Nastavenia exportu dwg.

Pri výbere predvolenej možnosti exportu sú dostupné základné nastavenia dwg formátu.

Ak sa predvolená možnosť exportu dwg formátu nenachádza v aktuálnom dokumente, použije sa predvolená možnosť exportu.