Názov súboru

Vytvorenie a správa šablón pre názov súborov.

Úvod

Vytvárajte, edituje alebo zdieľajte vytvorené šablóny pre názov súboru spoločne s tímom z dostupných parametrov z Revit dokumentu.

Pre každú možnosť výberu šablóny názvu súboru sú k dispozícii nasledujúce 4 možnosti úprav:

 • Upraviť šablónu
 • Vytvoriť novú
 • Zdielať vytvorené
 • Načítať nové

Vytvoriť novú

Vyberte z dostupných parametrov, ktoré sa použijú pri názve súborov.

create-new-file-name

Obr.1 - Vytváranie predlohy pre názov súborov.

Parametre:

 • Výkresy: Vyberte zo spoločných parametrov pre výkresy.
 • Pohľady: Spoločné parametre pre všetky pohľady v dokumente.

Parameter, ktorý sa nenachádza v aktuálnom dokumente bude ignorovaný.

Informácie o projekte:

 • Informácie dostupné v "Parametre projektu".
 • Názov:
  • Súboru
  • Priečinka

Sekvencie a dátum:

 • Stúpajúca hodnota: Zadaná hodnota sa bude zvyšovať s každým exportovaným súborom.
  • Abecedné poradie je napríklad:
   • A,B,C...Z
   • AA,AB,AC...AZ
   • BA,BB,BC..BZ
   • atď...
  • Číselné poradie.
  • Kombinácia:
   • A1, A2 ... A9, A10...atď...
   • A9a, A9b ... A9z, A10a...etc...
 • Dátum: Zobrazuje aktuálny čas a dátum vo zvolenom formáte. Pozri: Formáty dátumov.

Vlastný text

Medzery, text alebo špeciálne znaky, ktoré sa zobrazia vo finálnom názve súboru.

Prispôsobenie textu

Ak hodnoty parametrov obsahujú špecifické znaky vášho jazyka, môžete ich odstrániť hromadne pre celý názov súboru.

Upraviť šablónu

Upravte názov, hodnoty alebo úplne odstráňte z ponuky už vytvorenú šablónu pre názov súboru.

Zdielať vytvorené

Pri kliknutí na možnosť zdielať vytvorené, sa všetky uložené predlohy pre názov súboru skopírujú do schránky, odkiaľ je ich možné presunúť pomocou klávesovej skratky ctrl + V.

Načítať nové

V kontextovom okne vyberte už vytvorené predlohy, ktoré budú uložené do pamäte a zobrazované v možnostiach názvu súboru.

V okne vyberte už vytvorené predlohy, ktoré budú sa načítajú do doplnkov. Po načítaní sa zobrazia v ponuke so šablónami.