Export pohľadov

Export vybraných pohľadov až do 5 formátov súčasne. Výber z množstva vlastností a možností formátovania.

Úvod

Naše doplnky pre export sú vytvorené tak aby šetrili čas a vytvorili dokumenty pre expedíciu presne podľa vašich požiadaviek.

Jednotný názov súboru pre všetky formáty, jednoducho s vytvorenou šablónou.

Vytvorte jednotný pdf súbor s automatickým nastavením strán, alebo doplnkovým zabezpečením priamo z Revitu.

Dostupné formáty pre export:

 • PDF
 • DWG
 • DXF
 • DGN
 • DWF
export-views

Obr.1 - Kontextové okno pre export pohľadov.

S rýchlymi nastaveniami, priamo v hlavičke okna, pristupujte k často používaným možnostiam ihneď a prehľadne. Vyberte konečný priečinok, šablóna pre názov súboru a formáty súborov.

Výber pohľadov

Výber pohľadov pre export.

Vyberať môžete pomocou vytvorených setov, ktoré je možné upravovať, alebo výberom z konkrétnych kategórií:

 • Výkres
 • Pôdorysy
 • Konštrukčný pôdorys
 • Pohľady
 • RezY
 • Pohlady
 • Detaily
 • Rendrovanie
 • 3D Views

Konkrétna kategória je dostupná, ak obsahuje aspoň jeden pohľad.

Priečinok

Posledný priečinok pre exportované súbory.

S možnosťou rozdeliť súbory podľa formátu je možné vytvoriť podpriečinky s formátom súboru. Pri výbere "Uložiť všetky súbory do rovnakého priečinka", sa všetky vytvorené súbory uložia do rovnakého priečinka.

Názov súboru

Výber alebo úprava názvu súboru podľa šablón. Viac v Názov súboru.

Nastavenie formátu PDF

Vyberte nastavenie tlače Pdf z Revitu, možnosť vytvoriť samostatný alebo zlúčiť viac pohľadov do jedného súboru, pridať zabezpečenie pomocou hesla alebo zmeniť vlastnosti dokumentu.

Maximálna veľkosť papiera je 3276 mm (10 '8 31/32 “).

Zabezpečenie pdf súboru

Pridajte zabezpečenie heslom, zmeňte povolenia pdf súboru priamo v Revite bez doplnkových programov.

Level zabezpečenia

 • 40-bit šifrovanie: použite pre Acrobat 3.x a 4.x.
 • 128-bit šifrovanie: použite pre Acrobat 5.0 a vyššie.

Povolenia dokumentu

Pre využitie možnosti povolenia dokumentu nesmie byť master heslo prázdne. Po zadaní master hesla pri otváraní pdf súboru sú všetky zablokované vlastnosti dostupné.

Vlastnosti dokumentu

Nastavte predvolené vlastnosti dokumentu, ktoré budú uložené v každom vytváranom súbore.

Zapísať takto môžete údaje o spoločnosti autorovi a mnohe dalšie.

Dostupné údaje

 • Autor
 • Názov
 • Subjekt
 • Tvorca
 • Výrobca

Nastavenie formátu DWG a DXF

Vyberte predvolenú možnosť nastavenia exportu pre dwg/dxf súbor.

V prípade, že nie je v dokumente vytvorená žiadna možnosť prednastaveného exportu, dwg/dxf súbory budú exportované s predvolenou možnosťou pri ktorej je možné nastaviť základné doplnkové vlastnosti.

Export do dočasného priečinka a následné kopírovanie súborov zabezpečí, že priečinok nie je zaplnený nepotrebnými súbormi vytváranými pri exporte.

Nevytvárajte zbytočné súbory v BIM 360 ktoré nie je možné odstrániť. S možnosťou exportu do dočasného priečinka kopírujete len súbory, ktoré skutočne potrebujete.

Nastavenie formátu DGN

Vyberte predvolenú možnosť nastavenia exportu pre dgn súbor.

Pre úspešný export musí dokument obsahovať aspoň jednu vybranú možnosť prednastaveného exportu do dgn formátu.

Nastavenie formátu DWF

Vytvorte jednotný alebo samostatné súbory vo formáte DWF alebo DWFx s Revit nastaveniami priamo v kontextovom okne.

Export

Stav exportu zobrazuje dialógové okno s vybranými pohľadmi, v ktorom nájdete konečné meno súboru, vybrané formáty, veľkosť papiera pre pdf súbor, progres a chybové hlásenia.

export-win

Obr. 2 - Export pohľadov: okno priebehu.

Po dokončení exportu jednoducho zatvorte okno priebehu exportu a všetky súbory nájdete vo vybranom priečinku.