Export výkazov

Export vybraných výkazov ako samostatné súbory alebo zlúčené do jedného finálneho Excelu.

Úvod

Exportujte vybrané výkazy ako samostatné súbory, alebo ako jeden zlúčený finálny súbor. Na výber sú 3 možnosti formátovania. Viac v: Viac v: Možnosti formátovania.

export-schedules

Obr.1 - Kontextové okno pre export výkazov.

S rýchlymi nastaveniami, priamo v hlavičke okna, pristupujte k často používaným možnostiam ihneď a prehľadne.

Vyberte konečný priečinok, šablónu pre názov súboru, možnosť jednotného alebo separátnych súborov a formátovanie vytvoreného súboru.

Výber pohľadov

Vyber z dostupných výkazov v Revit dokumente.

Priečinok

Finálny priečinok pre export súborov.

Názov súboru

Výber alebo úprava názvu súboru podľa šablón. Viac v Názov súboru.

Pri tvorbe jednotného súboru sa meno výkazu zobrazí v záložke Excelu.

Formátovanie

Na výber sú 3 možnosti formátovania dokumentu.

Ponechať formátovanie z Revitu

Pri exporte sa zachovajú všetky vybrané možnosti formátovania tabuľky priamo z Revitu.

Skopírované formátovanie:

  • Veľkosť a typ písma
  • Veľkosť a farba buniek

Exportovať iba text

Do Excelu bude exportovaný len text.

Použiť šablónu

Zachovajte firemné štandardy jednoducho. Odovzdávajte výkazy, alebo exportujte tabuľky vždy v jednotnom formáte.

Pri výbere možnosti "použiť šablónu" vyberte prázdny excel s požadovaným formátovaním, ktorý poslúži ako predloha ku všetkým vytváraným súborom.